Podpora a sponzoring

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom v minulosti podporili naše o.z. v organizovaní Traktormánie zo srdca ďakujeme. Bez Vás by toto podujatie nemohlo existovať a preto si nesmierne Vážime každého, kto priložil a možno ešte aj priloží ruku k dielu. 

Pred nami je 8. ročník Traktormánie a opäť kopec práce, ktorú musíme urobiť, aby sme zabezpečili minimálne takú úroveň podujatia, na akú ste boli zvyknutí po minulé ročníky. Tu nevyhnutne narážame na hlavný a najpalčivejší problém, problém financovania. Rozpočet posledého ročníka atakoval hranicu 11 000€, ktoré bolo nutné dať dohromady, aby sme neskončili v mínuse, ale aspoň pár drobných nad nulou. Je to veľa peňazí, ktoré nie sme schopní získať inak, ako tak, že nás podporí Obec, sponzorské organizácie, súťažiaci, účastníci a sympatizanti. Keďže hospodárska situácia nám nepraje, stojíme ešte pred náročnejšou výzvou ako po minulé roky. Preto Vás chceme poprosiť o podporu v akejkoľvek forme, akú si môžete dovoliť a vopred poďakovať tým, ktorí tak učinia. ĎAKUJEME! 

Tím Traktormánie.

MOŽNOSTI PODPORY

ÚČASŤ NA PODUJATÍ

Ďakujeme každému účastníkovi, ktorý nas v minulosti podporil svojou účasťou, či už ako divák, alebo súťažiaci. Všetci ste vítaní aj tento rok.

SOCIÁLNE SIETE

Úplne najjednoduchšia forma podpory, ktorá ťa stojí len 2-3 kliky, je zdieľanie našich aktivít na sociálnych sieťach. Za každý lajčík a zdieľanie ďakujeme!

SPONZORING

Pre spoločnosti ponúkame reklamný priestor v rámci podujatia, webu, plagátov, merchu a podobne.

OSTATNÉ